EVROPSKA MOBILNOST NA MALTI IN CIPRU

EVROPSKA MOBILNOST NA MALTI IN CIPRU

Tri učiteljice smo se v okviru programa Erasmus+ udeležile mobilnosti na Malti in Cipru. Program izobraževanja je vodil gospod Alan Marsh, certificirani učitelj Cambridge ESOL CELTA in DELTA.

Rdeča nit petdnevnih izobraževanj in delavnic je bila motivacija učencev in priprava na poučevanje z metodo CLIL.

Predavatelj Alan nam je podal nasvete dobre prakse o tem, kako izboljšati in povečati motivacijo učencev v razredu. Predstavil in prikazal nam je mnogo inovativnih in z didaktičnega vidika zanimivih aktivnosti, ki temeljijo na izboljšanju in grajenju učenčeve samopodobe in samozavesti ob izražanju v tujem jeziku. Vse dejavnosti so vsebovale praktični vidik in so tendirale k razvijanju učenčevega bralnega in slušnega razumevanja, prav tako pa tudi zabavne načina pristopa pri poučevanju slovničnih struktur in bogatenju besednega zaklada. Udeleženci izobraževanja smo raziskovali mnoge učne tehnike in metode, ki so prilagojene različnim tipom učencev (vizualni, slušni, kinestetični…) in ne nazadnje tudi tipom poučevanja, ki jih učitelji uporabljamo v učilnici (TPR, CLIL).

Skupini, ki sta bili vključeni v izmenjavo, so sestavljali pedagoški delavci iz držav celotne Evrope. Dragocen vidik tega je bil, da smo lahko primerjali same sisteme šolskega izobraževanja med državami, hkrati pa prisluhnili dobrim in slabim platem poučevanja v njih.

Gospod Marsh nas je povabil k sodelovanju z različnimi mednarodnimi organizacijami, saj le tako lahko primerjamo in delimo izkušnje med seboj, hkrati pa napredujemo pri našem pedagoškem delu.

NAGRADNI NATEČAJ DIGITALNE ZVEZDICE

NAGRADNI NATEČAJ DIGITALNE ZVEZDICE

Učenci izbirnega predmeta nemščine v osmem razredu so sodelovali na nagradnem natečaju Digitalne zvezdice v okviru 30-letnice Založbe Rokus Klett. Izmed več kot 200 šol, ki so se pridružile sodelovanju, so se osmošolci s svojim posnetim videom po oceni strokovne komisije prebili med najboljših deset v kategoriji 7-9.razredov.

Učenci in učenke izbirnega predmeta prosimo za vašo pomoč pri zbiranju glasov. Vaš glas oddate preko spletne strani https://www.rokus-klett.si/digitalnezvezde/, kjer poiščete kategorijo 7-9.razred in kliknete na izdelek učencev OŠ ŽIRI. Glasovati je možno večkrat in to do 5. oktobra 2021.

Izdelek učencev o tem, kakšna bo naša šola čez 30 let si lahko ogledate na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=R0sez3JPjRg&t=3s

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Konec meseca marca so se učenci osmih razredov pomerili v znanju angleškega jezika. Bronasto priznanje sta si priborili dve učenki: Alja Deronja in Živa Grošelj. Živa se je z odličnim rezultatom neposredno uvrstila na državno tekmovanje. Za njo bomo stiskali pesti v ponedeljek, 19. aprila.

Zahvaljujem se vsem tekmovalcem, ki so kljub težkim razmeram našli motivacijo in voljo za tekmovanje. Iskreno pa se zahvaljujemo tudi učiteljici Ireni Žakelj, ki je učence na tekmovanje pripravljala v prvih mesecih šolskega leta.