Zahvala za sodelovanje

Spoštovani starši,

danes so vaši otroci prvič opravljali samotestiranje v naši šoli. Ob tem ni bilo prav nobenih težav. Iskreno se vam zahvaljujem za vašo podporo in razumevanje trenutne situacije. Le s skupnimi močmi bomo lahko kos pandemiji, kar si vsi zelo želimo.

Marijan Žakelj, ravnatelj

Novo obvestilo združenja ravnateljic in ravnateljev Slovenije

Spoštovani!

Ravnatelji smo v sredini izjavi vladi jasno povedali, da obvezno samotestiranje učencev podpiramo zaradi izredno slabe zdravstvene situacije, saj želimo tudi sami prispevati k preprečevanju širjenja okužb in kolapsa zdravstva, vendar smo ob tem opozorili, da je pri uvajanju takšne odločitve potrebna postopnost. Predlagali smo samotestiranje za vse učence, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami v domačem okolju, za ostale pa v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Iz informacij v medijih in ponoči objavljenega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na žalost ugotavljamo, da vlada naših priporočil pri uvedbi obveznega samotestiranja učencev ni upoštevala, nad čemer smo izredno razočarani. Še enkrat poudarjamo, da ravnatelji podpiramo ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, kamor sodi tudi samotestiranje, ukrepi pa morajo biti prilagojeni realnim okoliščinam in zmožnostim izvedbe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Javnosti sporočamo, da ne odstopamo od svojih stališč, vendar smo dolžni upoštevati in izvajati Odlok vlade.

Spoštovani starši, osnovni cilj učiteljev, ravnateljev in staršev je, da se pouk izvaja v prostorih šol. Hibridnega pouka v šolah ne podpiramo. Pouk na daljavo je resda možen, ni pa enakovreden pouku v šoli in zavedati se je treba, da ga bodo šole  izvajale različno glede na svoje zmožnosti.

Vsem sporočamo, da v šolah trenutno potrebujemo stabilnost in mir, da bomo lahko kvalitetno izvajali vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga. Zato vsa nestrinjanja z ukrepi naslovite na odločevalce, napovedane proteste pred šolami pa opustite, saj ne bodo pripomogli k reševanju situacije niti ne bodo v luči delovanja našega skupnega cilja, to je dobrobit vseh otrok.

Že od začetka epidemije ugotavljamo, da ravnatelji nismo vključeni v načrtovanje ukrepov, ki posegajo v delo vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zato ponoven poziv vladi in MIZŠ, da nas nemudoma vključite v vsa nadaljnja odločanja, ki posegajo v delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov.

 

Ljubljana, 12.11.2021                                                        Gregor Pečan, predsednik

 

Obvestilo o izvajanju ukrepov

Spoštovani starši!

Gotovo veste, da je stanje okužb s Covid-19 v Sloveniji izjemno resno, celo kritično. Ljudje umirajo, mnogi imajo posledice še dolgo po okužbi. Tudi otroci niso varni pred težkim potekom bolezni. Dostop do zdravstvene oskrbe je zaradi obremenjenosti zdravstvenega sistema okrnjen, za mnoge celo onemogočen. Stanje je tako resno, da smo vsi po svojih močeh dolžni prispevati k preprečevanju širjenja okužb.

Ukrepi niso prijetni za nikogar, a v šoli smo dolžni zagotoviti varno okolje za vse učence in zaposlene in prispevati k izboljšanju stanja v družbi.

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določila:

 1. da je v šoli in vrtcu obvezna pravilna uporaba zaščitne maske, razen za:
 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • učence pri pouku športa.
 1. da se morajo učenci v šoli obvezno samotestirati s HAG testi, ki jih starši lahko dobite v lekarnah.
 2. da morajo starši za učence podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje,
 3. da se bodo učenci, ki ne bodo upoštevali teh ukrepov, šolali na daljavo, od doma. Zanje bo šola pripravila minimalne pogoje, da se bodo lahko izobraževali na daljavo.
 4. da je izvajanje začetka samotestiranja odloženo do srede, 17. novembra 2021.

Odlok je dosegljiv na naslovu http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622, sprememba pa je bila objavljena v Uradnem listu št. 177 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf).

Tukaj lahko dobite soglasje.

Glede na navedeno smo se odločili, da

 • bomo vztrajali pri nošenju mask,
 • bomo organizirali samotestiranje vseh učencev.

Učencem, ki bodo odklanjali upoštevanje ukrepov, bomo omogočili izobraževanje na daljavo.

Marijan Žakelj, ravnatelj OŠ Žiri

 

OBVESTILO

Zaradi bolezni, boste položnice prejeli v sredini naslednjega tedna.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.