STARŠI

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO

Povezava med starši in strokovnimi delavci šole poteka na:

  • roditeljskih sestankih,
  • skupnih popoldanskih govorilnih urah učiteljev razredne in predmetne stopnje ter šolske svetovalne službe,
  • individualnih dopoldanskih govorilnih urah učiteljev,
  • predavanjih za starše,
  • individualnih pogovorih v okviru šolske svetovalne službe,
  • skupnih prireditvah,
  • sestankih sveta staršev.

Skupne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2017/2018

SEPTEMBER – roditeljski sestanki
11. OKTOBER 2017
15. NOVEMBER 2017
13. DECEMBER 2017
17. JANUAR 2018
FEBRUAR – roditeljski sestanki
14. MAREC 2018
11. APRIL 2018
16. MAJ 2018