SVET STARŠEV


Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli odgovoren svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predsednika bodo predstavniki sveta staršev izvolili na prvem sestanku sveta staršev v septembru.


Svet staršev OŠ Žiri – šolsko leto 2018/2019 


Zapisniki sveta staršev 2018/2019

Zapisnik 1. sestanek (27.9.2018)


Zapisniki sveta staršev 2017/2018

Zapisnik 1. sestanek (28. 09. 2017)

Zapisnik 2. sestanek (27. 3. 2018)

Zapisnik 3. sestanek (31. 5. 2018)


Zapisniki sveta staršev 2016/2017

Zapisnik 1. sestanek (28. 09. 2016)

Zapisnik 2. sestanek  (9. 3. 2017)

Zapisni 3. sestanek (8. 6. 2017)


Zapisniki sveta staršev 2015/2016

Zapisnik 1. sestanek (1.10. 2016)

Zapisnik 2. sestanek (8. 3. 2016)

Zapisnik 3. sestanek (24. 5. 2016)