SVET STARŠEV


Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli odgovoren svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predsednika bodo predstavniki sveta staršev izvolili na prvem sestanku sveta staršev v septembru.


Zapisniki sveta staršev 2016/2017

Zapisnik 1. sestanek (28. 09. 2016)

Zapisnik 2. sestanek  (9.3.2017)

Zapisni 3. sestanek (8.6.2017)

 


 

Zapisniki sveta staršev 2015/2016

Zapisnik 1. sestanek (1.10. 2016)

Zapisnik 2. sestanek (8. 3. 2016)

Zapisnik 3. sestanek (24. 5. 2016)


Svet staršev OŠ Žiri – šolsko leto 2016/2017

razred
ime in priimek
e-naslov
1. a
Andreja Podlesek
andreja.savic@gmail.com
1. b
Tina Gruden
tina.gruden@gmail.com
1. c
Tanja Trček Ficko
tanja.ficko@gmail.com
2. a
Gašper Cankar
gasper@cankar.org
2. b
Urška Kavčič
demsar.kavcic@gmail.com
2. c
Petra Mole
petra.mole@gmail.com
3. a
Andrej Praznik
aa.praznik@siol.net
3. b
Martina Seljak
branko.seljak@gmail.com
3. c
Katarina Cankar
katarina.cankar@siol.net
4. a
Mateja Dolinar
dolinar_mateja@hotmail.com
4. b
Miro Kosmač
mirokom@gmail.com
4. c
Janez Strlič
janez.strlic@siol.net
5. a
Štefan Klemenčič
stefan.grapa@gmail.com
5. b
Sebastjan Pivk
sebastjan@pivk.eu
5. c
Jana Jereb
janajereb8@gmail.com
6. a
Damijan Dolenec
damijan.dolenec@gmail.com
6. b
Maja Rampre Erznožnik
maja.rampre@siol.net
6. c
Vilma Tušek Matjašec
vilma.tus@gmail.com
7. a
Danica Gantar
danica.gantar@gmail.com
7. b
Miha Kravanja
kravanja.miha@siol.net
7. c
Miroslav Bogataj
miroslav.bogataj@guest.arnes.si
8. a
Borut Poljanšek
borut.poljansek@etiketa.si
8. b
Boštjan Andreuzi
bostjan.andreuzi@gmail.com
9. a
Katarina Eržen
katarina.erzzen@gmail.com
9. b
Andreja Ferreira
andreja.ferreira@gozdis.si
Čipk. šola
Vida Cankar
vida.cankar@gmail.com

Predsednik Sveta staršev: Miha Kravanja

mobilni tel.: 030-998-579

e-pošta: kravanja.miha@siol.net