Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

predmet

učitelj

razred

Nemščina                       NI1, NI2, NI3 Sabina Kramer 7.; 8.; 9.
Španščina                      ŠI1, ŠI2 Vida A. Pondelek 7., 8.
Likovno snovanje          LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7.; 8.; 9.
Verstva in etika            VE1, VE2, VE2 Timotej Trček 7.; 8.; 9.
IŠ –  odbojka                 IŠO Polona Maček 9.
IŠ – nogomet                 IŠN Jasmina Zalar 9.
Šport za sprostitev       ŠSS učitelji za šport 7.
Šport za zdravje           ŠZZ učitelji za šport 8.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   VNN Timotej Trček 7.; 8.; 9.
Organizmi v naravi in    ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                   KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                      POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja            NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane        SPH Mojca Miklavčič 7.
Obdelava gradiv  LES              OGL Sabina K. Šubic 7.
Obdelava gradiv UMETNE MASE   OGU Sabina K. Šubic 8.
Obdelava gradiv KOVINE       OGK Sabina K. Šubic 9.
Robotika v tehniki                  RVT Sabina K. Šubic 8., 9.
Ansambelska igra                 ANI Tina Martinčič 7.; 8.; 9.
Sonce, Luna in Zemlja         SLZ Petra Zakrajšek 7., 8., 9.
Vzgoja za medije – Televizija Maja Brezovar 7., 8., 9.
nip rač Martina Jurman 4.
nip rač Tine Kristan 5., 6.
nip teh Sabina K. Šubic 4.; 5.; 6.
nip špo Miha Mlinar 4;, 5.; 6.
nip nem Sabina Kramer 4.; 5.; 6.
(Skupno 7.491 obiskov, današnjih obiskov 1)