OBVESTILO

Spoštovani straši,

iz medijev ste bili obveščeni o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki pričnejo veljati danes, v sredo, 19. 1. 2022.

Kljub priloženi okrožnici vam jih posredujemo:

  • V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 14 dni.
  • Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če
    izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
  • Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
  • S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosim, da upoštevate izjeme glede samotestiranja.

Z lepimi pozdravi

Marijan Žakelj
ravnatelj

Zadnji delovni dan v koledarskem letu

V petek, 24. decembra, je zadnji delovni dan v letošnjem koledarskem letu, ki bo potekal z nekaj spremembami.

Prvi dve šolski uri bomo izvajali pouk po rednem urniku. Po malici bodo imeli učenci v matičnih učilnicah s svojimi razredniki dve razredni uri. V tem času si bodo ogledali proslavo ob državnem prazniku, Dnevu samostojnosti in enotnosti, ki so jo pripravili učitelji razredne stopnje.

Vse dejavnosti se ta dan zaključijo ob 11.30. Takrat vsi učenci, razen vozačev, odidejo domov.

Varstvo v OPB za učence od 1. do 4. razreda bo organizirano do 14.30.

Spremenjen bo tudi vozni red kombijev in sicer bosta odhoda ob 13.00 in ob 13.30. Avtobus bo vozil po običajnem voznem redu.

Za učence od 6. do 9. razreda so za ta dan odjavljena vsa kosila. Kdor želi kositi, naj kosilo prijavi na blagajni pri gospe Suzani Vehar.

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,

ko radostno oči zapremo in si tiho zaželimo: da ne mine!

Želimo vam, da bi tudi vi v novem letu začutili veliko takih dni in trenutkov.

Preživite lepe in mirne božične praznike ter veselo praznujte začetek novega leta v upanju, da se nam življenje čim prej vrne v utečene tirnice.

Zahvala za sodelovanje

Spoštovani starši,

danes so vaši otroci prvič opravljali samotestiranje v naši šoli. Ob tem ni bilo prav nobenih težav. Iskreno se vam zahvaljujem za vašo podporo in razumevanje trenutne situacije. Le s skupnimi močmi bomo lahko kos pandemiji, kar si vsi zelo želimo.

Marijan Žakelj, ravnatelj

Novo obvestilo združenja ravnateljic in ravnateljev Slovenije

Spoštovani!

Ravnatelji smo v sredini izjavi vladi jasno povedali, da obvezno samotestiranje učencev podpiramo zaradi izredno slabe zdravstvene situacije, saj želimo tudi sami prispevati k preprečevanju širjenja okužb in kolapsa zdravstva, vendar smo ob tem opozorili, da je pri uvajanju takšne odločitve potrebna postopnost. Predlagali smo samotestiranje za vse učence, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami v domačem okolju, za ostale pa v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Iz informacij v medijih in ponoči objavljenega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na žalost ugotavljamo, da vlada naših priporočil pri uvedbi obveznega samotestiranja učencev ni upoštevala, nad čemer smo izredno razočarani. Še enkrat poudarjamo, da ravnatelji podpiramo ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, kamor sodi tudi samotestiranje, ukrepi pa morajo biti prilagojeni realnim okoliščinam in zmožnostim izvedbe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Javnosti sporočamo, da ne odstopamo od svojih stališč, vendar smo dolžni upoštevati in izvajati Odlok vlade.

Spoštovani starši, osnovni cilj učiteljev, ravnateljev in staršev je, da se pouk izvaja v prostorih šol. Hibridnega pouka v šolah ne podpiramo. Pouk na daljavo je resda možen, ni pa enakovreden pouku v šoli in zavedati se je treba, da ga bodo šole  izvajale različno glede na svoje zmožnosti.

Vsem sporočamo, da v šolah trenutno potrebujemo stabilnost in mir, da bomo lahko kvalitetno izvajali vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga. Zato vsa nestrinjanja z ukrepi naslovite na odločevalce, napovedane proteste pred šolami pa opustite, saj ne bodo pripomogli k reševanju situacije niti ne bodo v luči delovanja našega skupnega cilja, to je dobrobit vseh otrok.

Že od začetka epidemije ugotavljamo, da ravnatelji nismo vključeni v načrtovanje ukrepov, ki posegajo v delo vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zato ponoven poziv vladi in MIZŠ, da nas nemudoma vključite v vsa nadaljnja odločanja, ki posegajo v delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov.

 

Ljubljana, 12.11.2021                                                        Gregor Pečan, predsednik