Izbrani izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020

PREDMET UČITELJ RAZRED
Nemščina                     NI1, NI3 Irena Žakelj 7.; 9.;
Španščina                    ŠI2 Vida A. Pondelek 8.;
Likovno snovanje        LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7.; 8.; 9.;
IŠ –  odbojka               IŠO Polona Maček 9.
Šport za sprostitev      ŠSP B. Erznožnik, P. Maček 7.
Šport za zdravje          ŠZZ B. Erznožnik, P. Maček 8.
Organizmi v naravi in umetnem okolju     ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                 KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                    POK Lili Justin 8.
Obdelava gradiv LES             OGL Sabina Šubic 7.
Robotika v tehniki                RVT Sabina Šubic 8., 9.;
nip rač Martina Jurman, Gregor Podviz 4., 5., 6.
nip teh Sabina Šubic 4., 5., 6.
nip špo Miha Mlinar 4., 5., 6.
(Skupno 1,039 obiskov, današnjih obiskov 11)