6.b – zdravniški sistematski pregled

Sistematski pregled bo potekal v ZD Žiri, Ambulanta Polhek (pritličje).
Učenci naj s seboj na pregled obvezno prinesejo zdravstveno kartico, podpisano izjavo o cepljenju, v primeru cepljenja pa tudi cepilno knjižico.

Če so bili učenci v zadnjem času na pregledu in izvidov še niso dostavili osebnemu zdravniku, naj jih prinesejo s seboj na sistematski pregled.