9.A _FIZ

Ocenjevanje ustnega znanja z dogovorjenimi učenkami in učenci.