TD 7.r

Tehniški dan Astronomski večer za 7. razrede. Učenci dopoldne nimajo pouka, v šolo pridejo ob 16.00, tehniški dan se zaključi okrog 20.20.

S sabo prinesejo copate, pisala, zvezek za zapiske in podlago za pisanje. Kosila so za ta dan odpovedana za vse učence – če kdo želi kosilo, naj ga prijavi sam. Malico prevzamejo reditelji ob prihodu v šolo.

Sabina Šubic, učiteljica tehnike.