POMEMBNO OBVESTILO

Spoštovani starši, skrbniki!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen dne 29. 3. 2021.

Za vse učence od 1. do 9. razreda bo od vključno 1. 4. do 11. 4. 2021 vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju, za tiste učenke/učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji in poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Naprošamo vas, da vsi tisti, ki boste potrebovali nujno varstvo in izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, izpolnite priložen obrazec, najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 12.00. Do nujnega varstva bodo upravičeni učenci, katerih starši bodo s strani delodajalca dostavili potrdilo o upravičenosti do nujnega varstva. Obrazec najdete na tej povezavi: nujno varstvo

V času nujnega varstva bo omogočeno, da bodo sledili pouku na daljavo. V ta namen bodo potrebovali šolsko torbo z vsemi pripomočki za pouk na daljavo.

Učencem naše šole, ki so upravičeni do toplega obroka, ga bomo v času pouka na daljavo zagotovili.  Prevzeli ga bodo lahko vsak dan, med 11.00 in 12.00 uro, pri vhodu v šolsko kuhinjo. Obrazec najdete na naslednji povezavi: topli obrok. Izpolnjenega in podpisanega naj učenci oddajo svojemu razredniku ali ga pošljite po elektronski pošti pomocnik@osziri.si, do srede, 31. 3. 2021, do 12.00 ure.

Lep pozdrav

Marijan Žakelj, ravnatelj

Izolacija okuženih

Spoštovani starši,

zaradi splošnega porasta in še posebej porasta okuženosti v naši občini vas opozarjamo, da se dosledno držite navodil in priporočil NIJZ-ja, o preprečevanju širjenja virusa covid-19. Če je v družini kdorkoli okužen, naj ostanejo v karanteni doma vsi člani družine.

Hvala za razumevanje.

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da zaradi trenutnih epidemioloških razmer učencem po pouku ni dovoljeno ostajati na šoli in čakati na interesne dejavnosti.
Hvala za razumevanje.

Obvestilo pediatrične ambulante Polhek

Spoštovani starši!

S ponovnim vključevanjem vaših otrok v neposredno šolanje, se pojavljajo določene dileme v zvezi s testiranjem šolarjev na Covid19. S tesnimi stiki v razredu bo zagotovo prihajalo do porasta respiratornih okužb, tudi porasta Covid19. Zato je zelo pomembno, da vsako morebitno okužbo s tem virusom tudi čimprej dokažemo in omejimo. To pa bomo dosegli le s testiranjem vaših otrok ob vsakem sumu na to bolezen.

Zato se v imenu naše ambulante obračam na vas s prošnjo, da v primeru pojava znakov bolezni, pokličete otrokovega osebnega zdravnika, da bo ta čimprej otroka poslal na testiranje- bris nosnožrelnega prostora na Covid19 (metoda PCR) v Škofjo Loko. Otrok v tem primeru mora ostati doma. Če se ne testira, mora doma ostati 10 dni, sicer se ob negativnem izvidu lahko prej vrne v šolo.

Na ta način bomo pomagali k omejitvi širjenja virusa, posebno do najranljivejših in preprečili ponovno zaprtje šol.

 

V šolske klopi se v ponedeljek vračajo še učenci 4. do 9. razreda

V ponedeljek, 15. februarja 2021, začenjamo s poukom za učence 4. do 9. razreda.

Opozorili bi vas na nekaj posebnosti:

 • v šolo prihajajo samo popolnoma zdravi učenci
 • učenci 1. do 5. razreda vstopajo v šolo skozi vhod pri šolskem parku (Katernik)
 • učenci od 6. do 9. razreda in vozači vstopajo v šolo skozi vhod pri Elektru
 • učenci bodo po oddelkih v svojih matičnih učilnicah (razporedi visijo v garderobi in na vratih učilnic)
 • izven matičnih učilnic, tudi ob prihodu v šolo je za vse učence predpisana uporaba mask
 • še vedno veljajo vsa znana priporočila vezana na epidemijo kovid19 (higiena, varnostna razdalja, zračenje, uporaba zaščitnih mask …)
 • za vse vozače bo veljal enak vozni red, kot je bil pred epidemijo
 • podaljšanega bivanja z učence 4. in 5. razredov ne bomo izvajali
 • za varstvo vozačev bo poskrbljeno
 • vsi učenci naj po pouku oziroma po kosilu čimprej odidejo domov
 • vsi starši obvezno sporočite spremembe za prehrano, do nedelje, 14. februarja 2021, do 24.00 ure na naslov: prehrana@osziri.si

Učencem želimo, da bi bil ponoven začetek vesel in prijeten ter da bi uspešno nadaljevali s svojim delom do konca šolskega leta.