pregled sluha – 6.a

V sklopu sistematskega pregleda se za učence 6. razreda izvaja tudi pregled sluha.
Pregled bo potekal na šoli. O podrobnostih bodo učenci obveščeni najkasneje dan pred pregledom.

6. a, b – RODITELJSKI SESTANEK

  1. roditeljski sestanek za 6. razred  bo v torek, 19. 9. 2023, ob 17. uri v večnamenskem prostoru Osnovne šole Žiri.

Dnevni red:

SKUPNI DEL:

  1. Uvodne informacije ob novem šolskem letu (g. ravnatelj Marijan Žakelj).
  2. Predstavitev in kratko predavanje pediatrinje dr. Ide Rus. (sistematski pregledi, cepljenje HPV).

MATIČNE UČILNICE:

  1. Prehod iz 5. v 6. razred – novosti, urniki.
  2. Plan dela v šolskem letu 2023/2024 – razredna skupnost, dnevi dejavnosti, …
  3. Spletna stran šole.
  4. Izvolitev predstavnika razredne skupnosti v svet staršev.
  5. Razno.