1.b – zdravniški sistematski pregled

Sistematski pregled poteka v ZD Žiri, Ambulanta Polhek (pritličje). Pregled opravlja Ida Rus, dr. med., spec. pediatrije. Učenci naj s seboj na pregled obvezno prinesejo zdravstvene kartice, cepilne knjižice, izpolnjen vprašalnik za starše (cepljenje) in izjavo staršev (Covid-19).
Učenci na pregled počakajo PRED zdravstvenim domom; ob prihodu pokličite na 04 620 88 88. Maske so obvezne.
Na pregled prihajajo samo ZDRAVI učenci. Zaželjeno je, da morebitno odsotnost sporočite preko aplikacije Gospodar zdravja ali po telefonu 04 620 88 88 ali 04 620 88 70.

V ambulanti bomo izvajali vse varnostne ukrepe v povezavi s širjenjem bolezni Covid19, na preglede so učenci vabljeni v primernih časovnih razmakih, pregled poteka brez prisotnosti staršev.
Ambulanta si pridržuje tudi pravico do spremembe oziroma odpovedi pregledov, če bi bilo to zaradi posebnih okoliščin nujno. O tem boste starši pravočasno obveščeni.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na zgoraj omenjenih kontaktih.
Tim ambulante Polhek