7.B- NAR

  • Ustno ocenjevanje :
  • Sara trček,
  • Neja Skube,
  • Eva Seljak,
  • Ema Jesenko.